SOD

Per 1 januari is de Vereniging SOD gefuseerd met de Ngi-NGN en de KNVI. De nieuwe vereniging gaat verder als de KNVI. De SOD is een afdeling binnen deze vereniging die vakgebieden DIV en Archief vertegenwoordigd.

U wordt / bent dus niet langer lid van de Vereniging SOD, maar van de KNVI, afdeling SOD.
Vereniging SOD: Kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement
 
De vereniging SOD slaat een nieuwe weg in en ontwikkelt zich tot een kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement. De vereniging staat middenin de (informatie)maatschappij en wil een verschil maken. Zo bestaat de vereniging uit een kleine 'harde kern' die zich actief inzet voor het belang van het vak en de professionals. Daar omheen zit een schil van enthousiaste 'roergangers' die bij gelegenheid een bijdrage levert. En daar weer omheen staan alle betrokken leden die de ontwikkelingen met belangstelling volgen. Een stevige community dus, waarin trends, ontwikkelingen en verdieping centraal staan.

Kennisinstituut en netwerkorganisatie = kennisnetwerk
De Vereniging SOD is een kennisnetwerk voor informatie- en archiefmanagement. Oftewel een platform waarop vakgenoten elkaar inspireren, trends volgen en ervaring en kennis delen. En van waaruit we proactief deelnemen aan bredere discussies op het vakgebied, en aansluiten op belangrijke ontwikkelingen. Informatie- en archiefmanagement beslaat het hele kennisdomein waarin de informatieprofessional beweegt.
 
Broedplaats voor nieuwe ideeën
De vereniging bestaat uit een bestuur en commissies die activiteiten ontplooien. Daarnaast worden kenniscirkels ingericht rondom specifieke thema's. De kenniscirkels zijn 'gelegenheidsformaties' die zich bezig houden met vakinhoudelijke verdieping in verschillende vormen en door kleinschalige activiteiten te organiseren. Denk aan regionale bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, workshops, intervisiegroepen en ronde tafels. De vereniging SOD is een broedplaats voor nieuwe ideeën en de sky is the limit. Alle resultaten worden gedeeld met een breed publiek, via de website, het tijdschrift OD of op onze jaarlijkse congressen. Zodat we uitgroeien tot het kennisinstituut op het informatievakgebied.

Enthousiast geworden?
Wil je actief lid worden van de vereniging SOD dan vragen we jou om een commitment. Je zet je actief in om de activiteiten en publicaties mee vorm te geven. Samen bouwen we aan het informatievakgebied van de toekomst. En je krijgt er ook iets voor terug. Alle kennis die wordt opgedaan wordt actief gedeeld met onze leden. Bovendien beschik je over een waardevol netwerk waardoor je snel kunt schakelen, bijvoorbeeld bij vraagstukken in je eigen organisatie.

 

Organisatie

De vereniging is onderdeel van de KNVI.

Namens de SOD zitten Gert Zwagermand (Gemeente Amsterdam) en Eric Kokke (GO opleidingen) in het hoofdbestuur van de KNVI.

Het bestuur van de afdeling SOD wordt gevormd door: 

Eric van Dijk

Jacko de Groot (Gemeente Zeist)

André Plat (Archief 2020/Nationaal Archief)