Reacties op dit artikel
 • Hans van Rijn Ma 14 sep 2009, 14:21

  Ik zou de nadruk leggen op kennis van het pakket, een gelukte implementatie en sterke communicatieve vaardigheden.
  Ik hou het trouwens liever bij een afdeling Document en Records Management(DRM)!

 • Ton de Looijer Ma 14 sep 2009, 23:35

  Als het voortraject - beleidskeuzes in het informatieplan, opstellen PvE en aanbesteding en gunning intern is belegd, lijkt mij sprake van een stuk kapitaalvernietiging als je dan vervolgens de leiding van het project - wat moet leiden tot afstemming en implementatie - belegd bij 'externen'. Liever zou ik de leiding in eigen portefeuille houden, en de uitvoering (extern) neerleggen bij een DMS-specialist en iemand die in staat is om de vereiste organisatorische 'koppelingen' te realiseren. Daar is specifieke (inregel-) kennis voor nodig, terwijl het managen van dit project bij uitstek een gelegenheid is om draagvlak te creeren voor een ongetwijfeld nieuwe manier van werken. En dit moet je niet uitbesteden, da's denk ik een gemiste kans. Daar moet je gewoon uren voor vrijmaken. Ik vind trouwens sowieso dat deze 'projectleider' wel erg makkelijke keuzes maakt, wie A zegt miet immers ook B zeggen :-).

 • Nico Vielvoije Do 17 sep 2009, 10:21

  Ik ben van mening dat een projectmanager geen stevige technische kennis van het pakket of technische achtergrond hoeft te hebben om te komen tot een succesvolle implementatie. Juist het bezitten van leidinggevende capaciteiten en gevoel voor organisatorische verhoudingen is van belang. De taak van een projectmanager ligt toch op het sturen van het project binnen gestelde kaders en het bereiken van het gewenste (lees afgesproken) resultaat? Hij moet in staat zijn om alle facetten binnen het project helder en transparant af te kaderen en commitment te krijgen bij zowel opdrachtgever en projectteam. Wel wil ik een kanttekening zetten bij de keus om een externe projectmanager in te zetten. Over het algemeen wordt sneller resultaat geboekt door een interne projectmanager daar hij of zij de interne organisatie vaak al kent en meer gevoel heeft bij de organisatorische verhoudingen. Eens met de stelling van Ton de Looijer om met name (als er al behoefte is aan externen) de nadruk te leggen op de (systeem)specialistische aspecten m.b.t. de uitvoering.

 • Sylvia Zo 11 okt 2009, 15:19

  Mijn eerste gevoel zie ik in de reacties direct bevestigd. Blijf bij de organisatie, bij jezelf. Externen met leidinggevende ervaring en gevoel voor organisatorische EN bestuurlijke verhoudingen kunnen iets toevoegen.
  Investeren in/met (eigen) tijd en betrokkenheid en enthousiasme verspreiden kan leiden tot het meeste succes.

 • Frans Zo 18 okt 2009, 10:03

  De genoemde 2 punten dekken volgens mij niet de lading.
  Ik mis in de bijdragen eén belangrijk punt. Het hangt ook sterk af van de persoon zelf, de man of vrouw die binnegehaald wordt om de klus te klaren.
  De persoon met de juiste kennis kan je gemakkelijk selecteren. Maar als deze persoon niet goed de cultuur binnen de organisatie aanvoelt en daarop in speelt en dus geen draagvlak kan creëren, heb je denk ik een probleem.

Mijn reactie

 • HTML niet toegestaan. URL's worden automatisch clickable.
  * E-mail adres wordt niet getoond

SOD Feeds